Priser

Hos Gældsrådgiverne tror vi på gennemsigtighed.
Derfor betaler du en fast pris hver måned alt inklusiv.

Forhandling
af gæld

699 kr Fast pris pr. måned
 • Egen personlige rådgiver
 • Gennemgang af sag
 • Overblik over gældssituationen
 • Udarbejdelse af handlingsplan
 • Optimering af økonomi
 • Forhandling med kreditorerne
 • Rådgivning ifm. fogedretsmøder
 • Undersøgelse ift. forældelse
Medlemskab

Rådgivning
Gældssanering

699 kr Fast pris pr. måned
 • Egen personlige rådgiver
 • Gennemgang af sag
 • Overblik over gældssituationen
 • Udarbejdelse af ansøgning
 • Undersøgelse ift. forældelse
 • Indhentning af dokumentation
 • Forberedelse til møder med adv. og skifteretten
Medlemskab

Overblik
over gæld

2499 kr Engangsbeløb
 • Vi finder frem til alle dine kreditorer og gældsposter for dig.
 • Vi undersøger om gælden skulle være forældet
 • Vi udarbejder en detaljeret oversigt og gennemgår den med dig