Gældssanering

Slip af med bekymringerne og de søvnløse nætter. Vi varetager hele din gældsituation og bringer balance tilbage i din økonomi. Så du kan koncentrere dig om vigtigere ting i livet.

Hvad er gældssanering?

Gældssanering er en økonomisk håndsrækning fra det offentlige, til dem som er havnet i en så håbløs gæld, at de ikke vil kunne betale den af på almindelig vis, inden for en overskuelig fremtid. Såfremt skifteretten vurderer, at man lever op til en lang række krav, udregnes ansøgerens betalingsevne, hvad ansøgeren reelt kan betale hver måned. Beløbet skal så afvikles over 3 år. Hvorefter resten af gælden bliver så slettet.

Kan jeg få gældssanering?

Som udgangspunkt kan alle få det, spørgsmålet er blot om du kan få det nu eller der skal gå noget tid. Der er mange krav man skal leve op til, hvis man vil have gældssanering.

Gæld kan have meget forskellige oprindelser og gæld bliver bedømt meget forskelligt af skifteretten (udøvende domstole ift. gældssanering). F.eks. skal forbrugsgæld som minimum være 5 år gammel før det kan komme i betragtning til en gældssanering. Hvorimod gæld fra strafbare forhold først kommer i betragtning efter 10-15 år. Gælden må heller ikke være systematisk oparbejdet til det offentlige. Hvis man f.eks. har undladt, gennem længere tid, at betale børnebidrag, så har det offentlig “lagt ud” for en, da ens børn har krav på at få pengene. Men selvom man ikke lever op til alle kravene nu, så betyder det ikke at man ikke få gældssanering, der skal blot gå længere tid.

I mellemtiden kan man med fordel få lavet nogle afdragsordninger, indtil man kan komme i betragtning til gældssanering, så gælden ikke stikker af. Så om du skal søge gældssanering nu, eller du gerne vil have lavet nogle afdragsordninger, så tag kontakt til os, vi kan hjælpe med begge dele.

Nye regler for gældssanering

  1. Afviklingsperioden som hovedregel ændres fra 5 år til 3 år for alle. Underordnet om man er erhvervsdrivende, folkepensionist eller andet. Der er dog samtidig åbnet op for at skifteretten kan afvige fra de 3 år, hvis det findes nødvendigt. F. eks ville afviklingsperioden kunne forlænges, hvis ansøger har for høje boligudgifter i stedet for at ansøger skal finde sig en ny billigere bolig.

  2. Nyere forbrugsgæld er ikke længere lig med et afslag. Der lægges med den nye lov op til at skifteretten kan gå ind og vurdere om stiftelsen af  forbrugsgælden har været “rimelig”.

  3. Hustandsprincippet finder stadig anvendelse, men der lægges nu op til en vurdering om samlever skal bidrage til afviklingen af gældssaneringen ved at sondre mellem “ny” og “gammel” gæld.

  4. Reglen om at ansøger skal have afviklet på gælden løbende hvis muligt beholdes, dog indsættes der en minimumsgrænse for beløbets størrelse. Altså man skal stadig afvikle på sin gæld hvis man kommer i besiddelse af større pengesummer ( f.eks overskydende skat eller indfrosne feriepenge) dog udelukkende hvis beløbet overstiger 10.000 kr.